Ontmoet Christus

Christenen worden opgebouwd door ontmoeting met de levende God. Door te ontdekken hoe God de Vader naar Zijn geliefde Zoon de Heere Jezus kijkt. We zien dat er honger is om meer te horen en te ervaren over Christus. Dat willen we ondersteunen met de Bijbelstudies en de aanbidding.

God de Vader zoekt ware aanbidders. In Geest en waarheid. Dat is de kern van ons bestaan. De grondslag van onze aanbidding is het werk en de persoon van de Heere Jezus. In zang, gebed en het Woord. Hij is het Woord. Daarmee voeden we ons.

Hierdoor kunnen we onszelf en elkaar tot het Vaderhart van God brengen en van Hem geleerd worden over de rijkdommen die in Christus Jezus te vinden zijn. Voor ons hart, voor ons leven en om uit te delen.

Ontmoet Christus

Bijbelstudie & aanbidding

De Bijbelstudies kenmerken zich door te kijken vanuit het perspectief van God de Vader op Zijn Zoon Jezus. We zien dat God Hem in het middelpunt van alles heeft geplaatst. Hij is de geliefde Zoon in Wie God een welbehagen heeft.

De kern van onze boodschap is dat door onze eenwording met Christus nu ook Gods liefde voor Zijn Zoon ons deel is geworden.

De Bijbelstudies zijn bedoeld om tot verdieping te komen, het hart van de Heere Jezus te leren kennen en met elkaar de rijkdommen uit het Woord te delen.

Vaak verwonderen we ons over Wie de Heere Jezus is. Hieruit volgt vanzelf aanbidding. God troont ook op de lofzangen van Zijn volk.

Daarom steunen deze avonden in alle eenvoud op de pijlers Bijbelstudie en aanbidding.

Klik hier voor de agenda