Bijbelstudie & aanbidding


De Bijbelstudies kenmerken zich door te kijken vanuit het perspectief van God de Vader op Zijn Zoon Jezus. We zien dat God Hem in het middelpunt van alles heeft geplaatst. Hij is de geliefde Zoon in Wie God een welbehagen heeft.

De kern van onze boodschap is dat door onze eenwording met Christus nu ook Gods liefde voor Zijn Zoon ons deel is geworden.

De Bijbelstudies zijn bedoeld om tot verdieping te komen, het hart van de Heere Jezus te leren kennen en met elkaar de rijkdommen uit het Woord te delen.

Vaak verwonderen we ons over Wie de Heere Jezus is. Hieruit volgt vanzelf aanbidding. God troont ook op de lofzangen van Zijn volk.

Daarom steunen deze avonden in alle eenvoud op de pijlers Bijbelstudie en aanbidding.

Klik hier voor de agenda